Operativní řízení výroby MES

Řízení zakázky

Operativní řízení výroby MES

Řízení zakázky

 

Příklad řízení montáže systavy a kvality

 • forth_industrial_revolution.png

  Jsme na prahu čtvrté průmyslové revoluce která propojuje software, stroje a pracovníky do jednoho kyber-fyzického systému

 • 1_tablet_with_MES_application.jpg

  Uživatelské rozhraní systému operativního řízení výroby MES je nainstalováno na tabletu na montážním pracovišti

 • 2_tablet_with_MES_application_iot_box.jpg

  MES aplikace je propojena pomocí IOT boxu s měřícím zařízením, kamerou, tiskárnou čárového kódu a scanerem čárového kódu

 • 3_tablet_with_MES_application_work_sheet.jpg

  Pracovník sleduje instrukce montážního postupu na tabletu v MES aplikaci

 • 4_work_sheet_visual_qualty_check_camera.jpg

  První instrukcí je provést vizuální kontrolu kvality pomocí kamery

 • 5_work_sheet_visual_qualty_check_camera_loaded.jpg

  Vizuální kontrola kvality je provedena a fotografie je uložena v systému

 • 6_work_sheet_moving_to_next_step_foot_switch.jpg

  Pracovník zmáčkne nožní spínač což mu nechává volné ruce a přesune se k dalšímu bodu montáže

 • 7_work_sheet_next_step.jpg

  Další krok montáže

 • 8_work_sheet_next_step.jpg

  Další krok montáže

 • 9_work_sheet_next_step_quality_check.jpg

  Měření kvality - rozměr dílu

 • 10_work_sheet_next_step_quality_check_data.jpg

  Kontrola kvality-změřené rozměry jsou nahrány do systému

 • 11_work_sheet_next_step_barcode_scanning.jpg

  Další krok-skenování čárového kódu

 • 12_work_sheet_next_step_barcode_scanning.jpg

  Skenování čárového kódu

 • 13_work_sheet_next_step_label_printing.jpg

  Další krok-tisk štítku

 • 14_work_sheet_next_step_label_sticking.jpg

  Další krok-nalepení štítku

 • 15_work_sheet_next_step_screwing.jpg

  Další krok-přišroubování víka

 • 16_feedack_sheet.jpg

  Rozhraní MES aplikace pro zpětnou vazbu během montáže