Operativní řízení výroby MES

Řízení služby

Operativní řízení výroby MES

Řízení služby

 

Příklad řízení poskytované služby

 • 1_raul_plumbing_company_manager_received_call_from_jimmy_for_repair.jpg

  Manažer instalatérské firmy má telefon od zákazníka 

 • 2_jimmy_request_urgent_repair_for_leak.jpg

  Zákazníkovi teče umyvadlo a potřebuje rychlou opravu

 • 3_raul_assigns_task_to_coleen_with_single_drag.jpg

  Manažer přiřadí jednoduše přetažením nový úkol instalatérovi

 • 4_have_look_at_coleen.jpg

  Instalatér který je v terénu dostal nový úkol

 • 5_coleen_sees_task_list_actualized_for_jimmy_emergency.jpg

  Instalatér okamžitě vidí novou položku v seznamu úkolů

 • 6_coleen_sees_on_map_jimmy_location.jpg

  Instalatér si otevře mapu kde vidí místo bydliště zákazníka

 • 7_coleen_navigate_to_jimmy_location.jpg

  Instalatér vidí navigaci do místa bydliště zákazníka

 • 8_coleen_starts_time_tracker_at_jimmy_location.jpg

  Před zahájením servisní práce u zákazníka zapne instalatér měření času poskytované služby

 • 9_coleen_starts_repair_at_jimmy_location.jpg

  Instalatér provede opravu netěsnícího sifonu umyvadla

 • 10_coleen_fills_worksheet_to_present_to_jimmy_list_of_services_done.jpg

  Po ukončení opravy vyplní instalatér servisní formulář s rozepsanými kroky opravy

 • 11_coleen_signs_worksheet_to_present_to_jimmy_list_of_services_done.jpg

  Instalatér podepíše vyplněný servisní formulář

 • 12_coleen_selects_parts_used_for_repair_to_invoice_to_jimmy.jpg

  Instalatér vybere ze seznamu náhradní díly které použil při opravě

 • 13_coleen_stop_time_tracker_and_present_report_to_jimmy_to_sign.jpg

  Instalatér zastaví měření času poskytované služby a předloží servisní formulář zákazníkovi k podpisu

 • 14_jimmy_enjoys_again_comfort_of_home.jpg

  Oprava netěsnícího umyvadla u zákazníka proběhla 

 • 15_raul_generates_invice_for_service_to_jimmy_by_one_click.jpg

  Manažer vystaví jedním kliknutím fakturu zákazníkovi

 • 16_raul_sends_invoice_including_service_time_and_parts_used_to_jimmy_by_email.jpg

  Faktura včetně času servisního zákroku a vyměněných náhradních dílů je vystavena a manažer ji může poslat emailem zákazníkovi

 • 17_jimmy_finally_rates_coleen_work_positively.jpg

  Díky systému pro řízení služeb proběhla oprava rychle a efektivně takže zákazník uděluje nejlepší hodnocení