Služby


Luckytek poskytuje profesionální služby organizacím působícím ve vysoce dynamickém prostředí v oblasti hlubokého strojového učení (Machine Deep Learning), umělé inteligence pro řízení robotů, samoučícího se dodavatelského řetězce (Self Learning Supply Chain), pokročilého detailního plánování (APS) výroby a obchodních procesů, jejich operativního řízení pomocí Manufacturing Execution Systems (MES), preskriptivní údržby a generativního designu (Generative Design).

Výsledkem je:

 • Strategické, taktické a operativní plánování, které odpovídá vašim specifickým potřebám
 • Úplný přehled, měření a regulace operací a hlavních parametrů výkonnosti KPI
 • Kontinuální, v reálném čase optimalizované plány v dynamickém prostředí
 • Řízení událostí v reálném čase, zpětná optimalizace plánů a podpora rozhodování
 • Zlepšení služeb, dodacích lhůt a spokojenosti zákazníka
 • Snížení provozních, skladových, údržbových a dopravních nákladů
 • Maximalizace využití zdrojů a produktivity
 • Zlepšení úrovně plnění smluvních dohod
 • Zvýšení konkurenceschopnosti větší diferencovaností služeb s přesnějšími časovými úseky
 • Výrazné zkrácení doby konstrukčního cyklu
 • Významné snížení nákladů
 • Dosažení robustního optimalizačního procesu
 • Zlepšení funkčních vlastností výrobku
 • Zkrácení doby procesu testování
 • Dosažení ne jednoho optimálního řešení, ale řady konstrukčních řešení s prioritou na buď jednu vlastnost výrobku, nebo kombinaci více vlastností
 • Využití potenciálu průmyslového internetu věcí k digitálním inovacím
 • Zlepšení schopnosti monitorovat, analyzovat a využívat udaje z aktiv a preskriptivně identifikovat, analyzovat a řešit případné provozní problémy dříve, než k nim dojde a zároveň snížit a eliminovat prostoje

Co je cílem poskytovaných služeb


Cílem je snižování turbulencí spojených s  nástupem digitální éry Průmyslu 4.0 a masového přizpůsobení výrobků (Mass Customization). 

Ekonomický pokrok v kapitalistické společnosti znamená turbulence.


- Joseph Schumpeter, 1942