Generativní design Nový trend budování samoučících se dodavatelských řetězců – vynikající produkty – generativní design


Nejinovativnější světové firmy mají dvě společné charakteristiky: vynikající produkty a dodavatelské řetězce které využívají pokročilou analytiku dat.

Tito mistři designu, dat a znalostí mají dodavatelské řetězce které jsou mnohem pružnější a reakčnější než u konkurence.


Generativní design produktů


Nedávné pokroky v umělé inteligenci a simulaci složitých jevů umožňují nyní softwaru hrát aktivní roli ve vývoji produktů.

Návrhář zadá specifické konstrukční cíle, včetně funkčních požadavků, typu materiálu, způsobu výroby, výkonnostních kritérií a omezení nákladů.

Systém pak prohledá návrhový prostor, aby vyhodnotil tisíce vytvořených návrhů pro splnění konstrukčních požadavků - používá přitom algoritmy, které napodobují proces evoluce s využitím operátorů selekce, překřížení (crossover) a mutace.

S využitím internetu věcí (IoT) můžeme také produkt propojit  pomocí digitálního nervového systému v podobě senzorů zaznamenávajících vše co se s produktem děje s generativní umělou inteligencí která tyto milióny datových bodů zohlední ve zlepšeném designu produktu.

Design takto vzniklých produktů pomocí nového partnerství mezi technologií, přírodou a lidmi se nepodobá ničemu, co jsme až doposud viděli.


Tradiční přístup - designér/inženýr používá počítač jako pasivní stroj.


Nový přístup - počítač a designér/inženýr se spojí jako spolutvůrci.


Kalifornská firma Bandito Brothers použila generativní design pro návrh rámu automobilu určeného pro extrémní skoky.  


Firma Airbus vytvořila pomocí generativního designu konstrukci lehčích a pevnějších přepážek v letadle.