O násProč byste s námi měli spolupracovat ?


Hlavní technologie adaptivního dodavatelského řetězce přesných dílů pro švýcarského partnera.


Jsme partnerem firmy Quintiq - světové jedničky v oblasti pokročilého detailního plánování a optimalizace. 

S využitím zkušeností získaných při budování adaptivního dodavatelského řetězce přesných dílů pro švýcarského partnera poskytujeme profesionální služby organizacím působícím ve vysoce dynamickém prostředí v oblasti fraktální organizace výroby, hlubokého strojového učení (Machine Deep Learning), umělé inteligence pro řízení robotů, samoučícího se dodavatelského řetězce (Self Learning Supply Chain), pokročilého detailního plánování (APS) výroby a obchodních procesů, jejich operativního řízení pomocí Manufacturing Execution Systems (MES), preskriptivní údržby a generativního designu (Generative Design).

S našimi klienty vytváříme partnerství, ve kterém využíváme naše znalosti zejména z oblasti hlubokého strojového učení a samoučících se dodavatelských řetězců, které kombinujeme s daty našich partnerů, jejich specifickými znalostmi oboru a přístupem na trh pro řešení reálných problémů.

Výsledkem je: 

  • Úplný přehled, měření a regulace operací a hlavních parametrů výkonnosti KPI
  • Kontinuální, v reálném čase optimalizované plány v dynamickém prostředí
  • Řízení událostí v reálném čase, zpětná optimalizace plánů a podpora rozhodování
  • Zlepšení služeb, dodacích lhůt a spokojenosti zákazníka
  • Snížení provozních, skladových, údržbových a dopravních nákladů
  • Maximalizace využití zdrojů a produktivity
  • Zlepšení úrovně plnění smluvních dohod

Technologický pokrok testuje firmy. Průměrná délka života nejvýznamnějších společností, které jsou uvedeny v seznamu S & P 500, klesla z šedesáti let v roce 1960 na méně než dvacet let.Pochopení důsledků tohoto vývoje pro podnikání může znamenat rozdíl mezi prosperujícími a pouze přežívajícími. Nebo mezi přežívajícími a končícími - pomůžeme Vám být na straně prosperujících. 

Zkušený tým


 složený z techniků a programátorů kteří mají praktické zkušenosti z reálných projektů  

Profesionální služby


v oblasti samoučícího se dodavatelského řetězce (Self Learning Supply Chain), strojového učení (Machine Deep Learning),  umělé inteligence pro řízení robotů, pokročilého detailního plánování (APS) výroby a obchodních procesů, jejich operativního řízení pomocí Manufacturing Execution Systems (MES) a generativního designu (Generative Design)

Podpora


v digitální éře Průmyslu 4.0 pro zvládnutí "tvůrčích destrukcí" Josepha Schumpetera 


Reference