Adaptivní dodavatelský řetězec


Adaptive Supply Chain

Adaptivní dodavatelský řetězec


Máme adaptivní dodavatelský řetězec lokálních výrobců pro vaše dodávky poháněné poptávkou zákazníků v reálném čase a nepřetržitým monitoringem dodávek. Náš adaptivní dodavatelský řetězec pokrývá tyto hlavní technologie:


 • Elektroerozivní řezání/hloubení EDM
 • CNC soustružení
 • CNC víceosé frézování
 • Montážní služby  
 • Klempířské služby
 • Svařování netavící se wolframovou elektrodou
 • Obloukové svařování
 • Odlévání kovů
 • Povrchové úpravy
 • Válcování
 • Normalizační žíhání
 • Žíhání
 • Kalení
 • Válcování
 • Tváření kapalinou
 • Tažení
 • Řezání vodním paprskem
 • Řezání plazmou
 • Řezání laserem
 • Řezání plamenem
 • Leštění
 • Tryskání
 • Broušení
 • Ohýbání
 • Úpravy laserem
 • Vyřezávání závitů
 • Vrtání
 • Hloubení
 • Lisování
 • Děrování


Náš dodavatelský řetězec splňuje nejvyšší úroveň spokojenosti zákazníků, plně podporuje objednávku, výrobek a sledování výkonu a logistiky.

Náš adaptivní dodavatelský řetězec v jehož středu je zákazník se inteligentně přizpůsobuje tržním podmínkám, aktivně reaguje na kratší, méně předvídatelnou životnost produktů a sdílí znalosti. Modul pokročilého detailního plánování APS v rámci systému MES (Manufacturing Execution System) rozšiřuje náš adaptivní dodavatelský řetězec tím, že dodává kompletní funkčnost plánování - strategické, taktické a funkční. Podporuje proces adaptivního dodavatelského řetězce řízeného objednávkou tím, že přesně sladí nabídku a poptávku, sníží úroveň zásob, optimalizuje obrat zásob, ziskovost a produktivitu.  Náš adaptivní dodavatelský řetězec můžeme modelovat, stanovovat cíle a předpovídat, optimalizovat a naplánovat časy, materiály a další zdroje. Můžeme také synchronizovat logistické, dopravní a realizační operace s koncovou poptávkou a dodavatelskými zdroji abychom usnadnili procesy výroby řízené poptávkou což poskytuje štíhlý, efektivní dodavatelský řetězec, snižuje náklady na zásoby a umožňuje rychlejší plnění objednávek a zvýšení spokojenosti zákazníků.


Hlavní přednosti a výhody našeho adaptivního dodavatelského řetězce


 • Řízení událostí v reálném čase, zpětná optimalizace plánů a podpora rozhodování
 • Zlepšení služeb, dodacích lhůt a spokojenosti zákazníka
 • Snížení provozních, skladových, údržbových a dopravních nákladů
 • Maximalizace využití zdrojů a produktivity
 • Zlepšení úrovně plnění smluvních dohod
 • Zvýšení konkurenceschopnosti větší diferencovaností služeb s přesnějšími časovými úseky

Plánování jednotlivých operací adaptivního dodavatelského řetězce.


Plánování zakázek na výrobních zdrojích adaptivního dodavatelského řetězce.