O násProč byste s námi měli spolupracovat ?

V této digitální éře Průmyslu 4.0 proběhne řada "tvůrčích destrukcí" Josepha Schumpetera a my pomáháme tuto destrukci úspěšně zvládnout.

Luckytek poskytuje profesionální služby organizacím působícím ve vysoce dynamickém prostředí v oblasti samoučícího se dodavatelského řetězce (Self Learning Supply Chain), strojového učení (Machine Deep Learning), pokročilého detailního plánování (APS) výroby a obchodních procesů, jejich operativního řízení pomocí Manufacturing Execution Systems (MES) a generativního designu (Generative Design)

Výsledkem je: 
Úplný přehled, měření a regulace operací a hlavních parametrů výkonnosti KPI
Kontinuální, v reálném čase optimalizované plány v dynamickém prostředí
Řízení událostí v reálném čase, zpětná optimalizace plánů a podpora rozhodování
Zlepšení služeb, dodacích lhůt a spokojenosti zákazníka
Snížení provozních, skladových, údržbových a dopravních nákladů
Maximalizace využití zdrojů a produktivity
Zlepšení úrovně plnění smluvních dohod

Technologický pokrok testuje firmy. Průměrná délka života nejvýznamnějších společností, které jsou uvedeny v seznamu S & P 500, klesla z šedesáti let v roce 1960 na méně než dvacet let.Pochopení důsledků tohoto vývoje pro podnikání může znamenat rozdíl mezi prosperujícími a pouze přežívajícími. Nebo mezi přežívajícími a končícími - pomůžeme Vám být na straně prosperujících. 

Zkušený tým


 složený z techniků a programátorů kteří mají praktické zkušenosti z reálných projektů  

Profesionální služby


v oblasti samoučícího se dodavatelského řetězce (Self Learning Supply Chain), strojového učení (Machine Deep Learning), pokročilého detailního plánování (APS) výroby a obchodních procesů, jejich operativního řízení pomocí Manufacturing Execution Systems (MES) a generativního designu (Generative Design)

Podpora


v digitální éře Průmyslu 4.0 pro zvládnutí "tvůrčích destrukcí" Josepha Schumpetera