Systém optimalizace energií

v budovách


Systém optimalizace energií v budovách s využitím umělé inteligence

Systém optimalizace energií v budovách s využitím umělé inteligence


Systém využívá technologii umělé inteligence k proaktivní optimalizaci spotřeby energie jednoho z největších zdrojů změny klimatu což jsou budovy.

Systém podporuje samoobslužnou budovu, která nevyžaduje zásah člověka. Díky hlubokému strojovému učení a cloudovému zpracování dat toto řešení autonomně optimalizuje stávající řídicí systémy vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC) pro maximální úsporu spotřebu energie což přináší:


 • 25-35%
  snížení celkových nákladů na energii
 • 60%
  zlepšení komfortu nájemníků
 • 20-40%
  snížení uhlíkové stopy                                                                                               


Využití síly umělé inteligence


Systémy HVAC představují 51% celkové spotřeby energie v komerčních budovách. Řízení neefektivních a špatně navržených systémů je nákladné, často neúčinné při udržování úrovně komfortu nájemníků a představuje hlavní zdroj skleníkových plynů. Jádro systému které tvoří umělá inteligence je navrženo tak aby přinášelo významné úspory a dramaticky snižovalo emise uhlíku, což umožňuje samostatně fungující budovu a přechod od reaktivního k preventivnímu řízení HVAC ve třech krocích:


 • Krok 1
  Učení se chování budovy

  Systém identifikuje specifické provozní chování vaší budovy a tok energie shromažďováním dat z budovy i externích zdrojů. Vytváří tak energetický profil budovy pro vytváření předpovědí o budoucím toku energie.

  Systém shromažďuje stovky tisíc datových bodů v reálném čase, jako je venkovní teplota, otáčky ventilátorů, tlak v potrubí, vnitřní teplota, úroveň vlhkosti, koncentrace nájemníků a další.

 • Krok 2
  Optimalizace toku energie
  Pomocí algoritmů umělé inteligence pracujících v reálném čase dá systém vašemu stávajícímu HVAC návod, jak pracovat inteligentněji a efektivněji.

  Tento proces je podobný auto-pilotovi v samořiditelném automobilu.

 • Krok 3                                                                                             

  Neustálé zlepšování 

  Systém neustále analyzuje všechna data které generuje budova, optimalizuje provozní efektivitu a odhaluje chování budovy v oblastech jako například:

  Jak ovlivňují změny úrovně obsazenosti spotřebu energie?

  Které jedotky HVAC jsou energeticky nejúčinnější v chladném nebo vlhkém podnebí?


Jednoduchý proces a rychlé výsledky


Systém je kompletně nainstalován během jednoho týdne a je kompatibilní s většinou stávajících systémů pro řízení budov. Systém nevyžaduje počáteční investici - je financován formou měsíčních poplatků jako % z úspor energie.